Schwaarz Séischmuewelen
Chlidonias niger
Trauerseeschwalbe
guifette noire
black tern
gaivina-preta
wéi laang bréien d' Schwaarz Séischmuewelen 1 ? 1