Schwaarzwuerzelen
Schwaarzwuerzele
Schwarzwurzel
scorsonère salsifis (noir)
black salsify
escorcioneira raiz
mir haten de Mëtteg Schwaarzwuerzelen als Geméis beim Brot
Salsifi
Schwaarzwuerzel
Salsifi