hunn
geschwabbelt
intransitiv
schwabbeln wabbeln
ballotter trembloter
to wobble to quiver
abanar tremer
beim Laache schwabbelt dem Bopi säi Bauch!
wann d' Crème 1 am Schäffchen ufänkt mat schwabbelen , 1 kanns de se eraushuelen