Schweizer
suisse de (la) Suisse
suíço da Suíça
mat wéi vill Schwäizer Frang muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
d' Kommissioun 1 gëtt vun enger Schwäizer Diplomatin geleet