schweizerisch
suisse
Swiss
suíço
op eiser Rees hu mir déi schwäizeresch Kultur kenne geléiert