Schwämmen
Schwämme
1
Schwimmbad Anlage
piscine établissement
swimming pool baths establishment
piscina estabelecimento
d' Schwämm 1 ass mëttwochs mueres exklusiv fir Schoulklasse reservéiert
Piscine
2
Schwimmbad Gebäude
piscine bâtiment
swimming pool building
piscina edifício
d' Fassad 1 vun der Schwämm muss frëschgemaach ginn
Piscine
3
Schwimmbecken
piscine bassin
(swimming) pool
piscina tanque
d' Sonn 1 huet d' Waasser 1 vun eiser Schwämm opgehëtzt
Piscine
Schwammbaseng
1
Schwämm
Piscine
2
Schwämm
Piscine
3
Schwämm
Piscine
Schwammbaseng