Schwärm
EGS
Schwarm Person
béguin personne
heart-throb
paixão (secreta) pessoa
dee jonke Professer ass de Schwarm vun all de Meedercher aus der Klass