kee Singulier
Schwiegereltern
beaux-parents parents du conjoint
parents-in-law
sogros
d' Schwéierelteren 1 hunn sech eréischt op der Hochzäit vun hire Kanner kenne geléiert
Schwéierleit
Schwéierelteren
Schwéierleit