Schwéierpappen
Schwéierpappe
Schwéierpäpp
Schwiegervater
beau-père père du conjoint
father-in-law
sogro
den Eedem huet sengem Schwéierpapp gär gehollef usträichen