Schwieregkeeten
Schwieregkeete
Schwierigkeit Unannehmlichkeit, Hindernis
difficulté désagrément, ennui
difficulty problem
dificuldade contrariedade, embaraço
trotz de Schwieregkeeten hu mir d' Affär 1 gemeeschtert
op der Douane hunn se mer Schwieregkeete gemaach, well ech mäi Pass net bei mer hat
eis Schwieregkeete si finanzieller Natur