Schwindelattacken
Schwindelattacke
Schwindelanfall
étourdissement vertige
vertigo dizziness
tontura vertigem
eng Schwindelattack ka plëtzlech kommen a goen