Schwindlerinnen
Schwindlerinne
Schwindlerin Betrügerin
femme escroc arnaqueuse
aldrabona vigarista
maach, datt déi Schwindlerin der d' Wouerecht 1 gesot huet!