hunn
scolariséiert
transitiv
einschulen
scolariser faire commencer l'école
escolarizar
zu Lëtzebuerg ginn d' Kanner 1 gewéinlech mat véier Joer scolariséiert
huet eis Schoul genuch Capacitéiten, fir nach weider Kanner ze scolariséieren ? 1