Seancen
Seancë
1
Vorstellung Vorführung
séance d'un spectacle
sessão de um espetáculo
an der leschter Seance vum Owend souz ech eleng am Kino
2
Sitzung Versammlung
séance d'une assemblée
sessão de uma assembleia
an der leschter Seance huet d' Parlament 1 iwwer dat neit Steiergesetz ofgestëmmt
Sëtzung
3
Sitzung zur Behandlung, zur Beratung
séance pour traitement, pour consultation
sessão para tratamento, para consulta
den Dokter huet mer zéng Seancë beim Kiné verschriwwen
eis Nopesch war an eng Seance mat engem Medium, fir hire verstuerwene Mann ze kontaktéieren
eng eenzel Seance bei deem Trainer ass mir ze deier
2
Seance
Sëtzung