1
schroff barsch
sec brusque, cassant sèchement
curt brusque sharp curtly, brusquely, sharply
seco brusco, rude secamente
däi secken Toun fannen ech an dësem Gespréich net ubruecht
dee Professer war ëmmer ganz sec mat senge Schüler
muss de ëmmer esou sec äntweren?
2
trocken Wein
sec vin
dry wine
seco vinho
bei dëse Plat passt e secke Riesling