Séchelen
Séchele
Sichel
faucille
sickle
foice
kenns du den Ënnerscheed tëschent enger Séchel an enger Séissel?
de Bauer huet mat der Séchel laanscht d' Felder 1 gebotzt
kuck, de Mound ass just nach eng Séchel ! 1 kuck, de Mound huet just nach d' Form 1 vun enger Séchel ! 1