1
kee Pluriel
Sicherheit vor einer Gefahr
sécurité sûreté
security safety
segurança perante um perigo
eng extra Kommissioun bekëmmert sech ëm d' Sécherheet 1 vun de Gebaier
der Police hir Presenz gëtt de Geschäftsleit e Gefill vu Sécherheet
2
mat Sécherheet
mit Bestimmtheit mit Sicherheit
avec certitude
with certainty
com certeza
ech kann der net mat Sécherheet soen, ob ech op deng Party ka kommen
3
Sicherheit Garantie
garantie sécurité
guarantee security
garantia segurança
et gëtt keng Sécherheet , 1 datt d' Parteien 1 halen, wat se virun de Wale verspriechen
eng Staatsplaz gëtt dem Salarié ëmmer nach eng gewësse Sécherheet
4
kee Pluriel
Sicherheit Selbstbewusstsein
assurance confiance en soi
confidence self-assurance
segurança autoconfiança
dem Riedner huet et u Sécherheet gefeelt
5
Sécherheeten
Sécherheete
Sicherheit Sicherheitsleistung
garantie (financière)
security financial guarantee
garantia (financeira)
d' Bank 1 freet zousätzlech Sécherheete fir de Prêt