kee Singulier
aus Sécherheetsgrënn
aus Sicherheitsgründen
pour des raisons de sécurité
for safety reasons
por razões de segurança
e puer Gäng vun der Hiel goufen aus Sécherheetsgrënn zougemauert