sechsundsiebzigste(r,s)
soixante-seizième
seventy-sixth
septuagésimo sexto
eréischt beim sechsasiwwenzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
76.
number
sechsasiwwenzegst
76.