sechsmal
six fois
six times
seis vezes
ech hu scho sechsmol probéiert, mengem Dokter säi Sekretariat ze erreechen, awer ouni Succès
6-mol
sechsmol
6-mol