sechste
sixième
sixth
sexto
d' Schüler 1 ginn zum Schluss vum sechste Schouljoer orientéiert
6.
number
sechst
6.