Seecherten
Seecherte
FAM
Rotznase Rotzbengel
morveux gamin
brat whippersnapper
fedelho catraio
wann ech dech klenge Seechert nach eng Kéier mat enger Zigarett erwëschen, da rabbelt et!
Binnert
Boxeschësser
Pissert
Rotzbouf
Schnuddeler
FAM
Seechert
Binnert
Boxeschësser
Pissert
Rotzbouf
Schnuddeler