Seegelen
Seegele
Segel
voile d'un voilier
sail of a boat
vela de um veleiro
bei där Course däerf all Boot nëmmen ee Seegel opzéien
EGS mir hunn hinnen de Wand aus de Seegele geholl mir hunn hiren Argumenter d' Kraaft 1 geholl