Seegen
Seege
Segen Benediktion
bénédiction action de bénir
blessing benediction
bênção ação de abençoar, de benzer
de Poopst huet de Pilger no der Mass de Seege ginn
EGS du hues mäi Seegen du hues mäin Accord
EGS deen neie Mataarbechter ass e Seege fir d' Firma 1 deen neie Mataarbechter ass ganz wäertvoll fir d' Firma 1