kee Pluriel
Sägemehl
sciure (de bois)
sawdust
serradura serrim
als Léierbouf hunn ech an der Seeërei vill Seemiel zesummegekiert