Seenen
Seene
Sehne
tendon
tendon
tendão
d' Doktesch 1 huet beim Sportler festgestallt, datt eng Seen vun senger Hand gerass ass