Seibecken
Seibecke
Durchschlag Sieb
passoire
sieve colander
passador coador
looss d' Geméis 1 an enger Seibecken ofdrëpsen!
EGS ech hunn e Verhalt ewéi eng Seibecken ! 1 ech hunn e schlechte Verhalt