Séiraiber
Seeräuber Pirat
pirate
pirate
pirata
an de Kannerbicher hunn d' Séiraiber 1 meeschtens en Doudekapp op hirem Fändel
Pirat
Séiraiber
Pirat