Séisselen
Séissele
Sense
faux
scythe
gadanha foice
weess du, wéi een sech uleet, fir mat der Séissel ze méien?