Selbstmorden
Selbstmorde
Selbstmord
suicide
suicide
suicídio
dee jonke Mann huet schonn dräimol probéiert, Selbstmord ze maachen
d' Zuel 1 vun de Selbstmorden ass d' lescht 1 Joer liicht gefall
Suicide
Selbstmord
Suicide