selber selbst
soi-même
oneself
mesmo próprio
nom Gesetz brauch keen sech selwer ze belaaschten
dëse Marmerkuch hunn ech selwer gebak