Senkbläier
Senkblei Lot
fil à plomb
plumb line
fio de prumo
den Aarbechter kontrolléiert mam Senkbläi , 1 ob d' Mauer 1 keng Bëlz mécht
Senkel
Senkbläi
Senkel