Senkelen
Senkele
Senkblei Lot
fil à plomb
fio de prumo
den Aarbechter kontrolléiert mam Senkel , 1 ob d' Mauer 1 keng Bëlz mécht
d' Gaardemauer 1 ass net am Senkel d' Gaardemauer 1 ass net riicht
Senkbläi
Senkel
Senkbläi