senkrecht
vertical verticalement
vertical vertically
vertical verticalmente
de Rass an der Mauer verleeft senkrecht vum éischte Stack bis an de Rez-de-chaussée
vertikal
senkrecht
vertikal