Senkungen
Senkunge
Senkung eines Organs
prolapsus
prolapse
prolapso
eng Senkung vun der Gebärmutter kann duerch eng Gebuert entstoen