Sequenzen
Sequenze
Sequenz
séquence suite d'éléments
sequence
sequência série de elementos
et wier besser, du géifs däin Training um Vëlo an eenzel Sequenzen andeelen
déi lescht Sequenz vum Museksstéck dauert ëm déi dräi Minutten