Seuchen
Seuche
Seuche Infektionskrankheit
épidémie
epidemia
eng gutt Hygiène a systematesch Impfungen hëllefen am beschten am Fall vun enger Seuch