sechzehn
seize
sixteen
dezasseis
an de Summerméint sinn déi siechzéng Zëmmere vun eisem Hotel stänneg besat
siechzéng minus siwen ass néng
16
number
siechzéng
16