1
Sieschter
Sester Sechter Maßeinheit
setier unité de mesure
sesteiro unidade de medida
e Sieschter sinn 20 Liter
wéi vill Sieschter Huewer ginn an dës Säck?
bréng mer vum Maart en hallwe Sieschter Grompere mat!
2
Sieschteren
Sieschtere
Sester Sechter Behälter
setier contenant
sesteiro recipiente
d' Sieschtere 1 ware fréier aus Holz, spéider aus Metall