Siften
Sifte
Sifter
Sieb
tamis
sieve
crivo peneira
ech hunn de ganze Mëtteg Sand an de Sift geschëppt