kee Pluriel
Silentium in der Schule, im Internat
étude (scolaire) surveillée
prep at school, at boarding school
estudo acompanhado na escola, no internato
vu véier bis fënnef hunn d' Schüler 1 Silenz
Etüd
Silenz
Etüd