Simulatiounen
Simulatioune
Simulation Darstellung
simulation représentation, projection
simulation representation, model
simulação representação, simulacro
de Wëssenschaftler kann eng Simulatioun vun der Kettereaktioun um Computer realiséieren