sinister
sinistre effrayant
sinister
sinistro assustador
ech wëll näischt mat deem sinistere Personnage ze dinn hunn!