siebenundvierzig
quarante-sept
forty-seven
quarenta e sete
an der Urgence goufen haut siwenavéierzeg Patiente behandelt
47
number
siwenavéierzeg
47