siebte(r,s)
septième
seventh
sétimo
a menger Bichersammlung feelt de siwente Band vun där Serie
7.
siwent
7.