Skalaen
Skalae
Skala Maßeinteilung
échelle graduée
scale graduated table
escala graduada
op dëser Skala gesäit een, wéi vill Drock am Kessel ass