Skandaler
Skandalen
Skandale
Skandal
scandale
scandal
escândalo
nom Skandal ass de Politiker fir eng Zäit ënnergetaucht
et ass e Skandal , 1 datt vill Kanner mueres hongereg an d' Schoul 1 kommen