skeptisch
sceptique critique de façon sceptique, de façon critique
sceptical sceptically
cético crítico ceticamente, criticamente
däi skeptesche Bléck hëlleft mer net wierklech virun!
de Papp huet ganz skeptesch reagéiert, wéi ech him vu menger Iddi erzielt hunn