skurril
bizarre saugrenu
bizarre ludicrous
bizarro absurdo
du kënns ëmmer mat esou skurrillen Iddien!
bosseg
gelungen
skurril
bosseg
gelungen