Skyperoen
Skyperoe
EGS
virtueller Umtrunk über Skype zum gemeinsamen Anstoßen trotz räumlicher Distanz
skypéro apéro Skype apéritif virtuel par Skype
videoconferência por Skype para tomar o aperitivo reunião virtual em situação de distância física
well mer am Confinement kee mat de Kolleege kënnen huele goen, organiséiere mer all Weekend e Skypero